wip bros

wip bros

kumpelstwo - rozkład jazdy
poniedziałki 16:00 odcinki tematyczne
środy 16:00 wywiady
piątki 16:00 luźne odcinki z gośćmi

wytwornia irracjonalnych pomyslow
since 2016

Wideo
PLvision